(1)
Tajuddien, R.; Farida, S. I.; Arifianto, C. Penerapan Profil Pelajar Pancasila Untuk Mempersiapkan Generasi Emas 2045 Pada Pelajar Sekolah Dasar. JPKM 2023, 1, 125-128.